Om
Om Assenbjerggaard


– 

Assenbjerggaard købte vi i 1982 af min far. Jeg er født her, men er vokset op på den noget større Flodagergaard. Flodagergaard har været i familiens eje i 14 generationer, hvorimod mine forældre købte Assenbjerggaard det år, da de blev gift, efter ca. 5 år byttede generationerne, og jeg kender Assenbjerggaard som mine bedsteforældres aftægtshjem.

Assenbjerggaard er på 23 hektar og består af 15 ha afgræsning samt 8 ha skov og mose. De første år forpagtede min far jorden, som blev dyrket med konventionel vårbyg, vi over tog gradvist jorden selv, og siden de første Skotske Højlandskvæg ankom i 1991, er gården drevet miljøvenligt, uden brug af pesticider og kunstgødning, når vi kommer til 1. maj 2021 er jord og dyr også økologiske.


Flodagergaard købte vi af mine forældre i 2003. Her er 70 hektar, som fordelt på 15 ha skov og krat og 55 ha under plov. Her dyrker vi alt grovfoder til vinteren samt lidt korn til kvæget. Siden 2015 har jorden her været drevet økologisk.

Skotsk Højlandskvæg kommer til gården
De første Skotsk Højlandskvæg købte vi i 1991, 4 kvier og en tyr, siden er besætningen vokset til at vi i vinteren 2020/21 har 135 dyr, heraf er der ca. 50 køer og drægtige kvier.

Det specielle ved højlandskvæget er, at det i modsætning til mange andre dyr stadig lever lige så naturligt, som de har gjort i århundreder.  Højlandskvæg med deres lange hår og lange horn er ganske enkelt uegnet til industriel og kommerciel kvægdrift.

Vi ønsker at drive vores gård ekstensivt, og økologisk, vores Skotske Højlandskvæg er en del af økosystemet her, de lever hele deres liv på store naturarealer og vores folde med skygge og læ. Kødets kvalitet er et resultat af årelange erfaringer med naturlige græsgange og vinterfoder der består af ensileret græs og lidt korn til kalvene under et år, alt er dyrket ekstensivt og økologis på vore egne marker, hertil motion og frisk luft.
Hos os har dyrene en stemme og ret til et godt og stressfrit liv, kalvene nyder godt af moderens omsorg til de er 7-10 måneder, og dyrene kan til enhver tid udføre, deres naturlige adfærd.  Sundt foder, frisk luft, bevægelse og et liv uden stress har stor indflydelse på dyrenes velbefindende, og kødets enestående kvalitet.

Der er kort vej til slagteriet, og vi kører altid mindst 2 dyr sammen, så dyrene ikke bliver stresset på vej til slagtehuset. Efter at dyrene er nænsomt slagtet bliver kødet er krogmodnet på ben i optil 21-23 dage i tempererede kølerum.

Vi er selvfølgelig godkendt af Dyrenesbeskyttelse

Etik og adfærd

På Assenbjerggaard
lever Skotsk højlandskvæg - et godt ko-liv

Hos Assenbjerg Highland Cattle har vores skotske højlandskvæg et godt, naturligt og sundt ko-liv med masser af frihed og tid til at vokse sig store, stærke og kødfulde.

 

Dyrene lever hele deres liv ude i den friske jyske natur, hvor de har plads til at bevæge og boltre sig. Naturens eget spisekammer er kvægets bedste foder. Om sommeren spiser køerne de vildtlevende græsser og urter, som de finder på de marker, sletter og naturarealer, de går på. I vintermånederne får de græswrap og hø som vi selv producerer på vores økologiske græsmarker.

 

Kombinationen af et ko-liv med masser af bevægelse og naturligt foder giver kødet fra skotsk højlandskvæg den velkendte smag af okse og vildt, ligesom kvalitetskødet har en god struktur, et lavt fedtindhold og en ægte mørhed, der med garanti giver dig, din familie og dine gæster en forkælende smagsoplevelse.

Køer skal have lov til at klø sig på halen


I Assenbjerg Highland Cattle er vi godkendt af Dyrenes Beskyttelse. Det er et kvalitetsstempel og din garanti for, at vi bekymrer os om, at dyrene har et godt liv.

 

Skotsk højlandskvæg er berømt for sin ikoniske langhårede pels og de flotte lange horn, og på Assenbjerggaard får køerne naturligvis lov til at beholde hornene, så de kan klø sig bag halen, når de i samlet flok går og græsser og laver landskabspleje i de jyske naturområder til gavn for et rigt og varieret plante- og dyreliv.

Gården har modtaget tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet har medført, at bedriftens græs- og naturarealer er blevet plejet med afgræsning eller med slæt og dermed er der sikret en god naturpleje af arealerne.

Gården har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for fødevarer, miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.